Undergraduate internship supervisor

Korhonen, T. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period20042005
ExaminandMelissa Morgan
Examination vidMassachusetts College of Pharmacy& Health Sciences
OmfattningInternationell