Undergraduate Suupervision

Santos, H. A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period24 aug 20154 sep 2015
ExaminandSofia Ferrand
Examination vidCoimbra
OmfattningInternationell