Underpinnings of dispositional optimism and pessimism and associated constructs

Räikkönen, K. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2004
Examinand
Examination vidHelsinki