Universitetet i Bergen (Extern organisation)

Forsén, B. (Expert)

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Beskrivning

Sakkunnigutlåtande vid tillsättandet av associate professor i klassisk arkeologi
Periodfeb 2011okt 2011
VidUniversitetet i Bergen, Norge
OmfattningInternationell