Unknown Person

Sortheix, F. (Värd)

Aktivitet: Typer för att vara värd för en besökareAkademiskt besök på HU

Beskrivning

Short Visits Scheme European Science Foundation

Invited Dr. Ana Figueiredo from University of Coimbra, Portugal (participant at the QMSS2 Summer School on Analysis methods for cross-national comparisons, Leuven, Belgium) to visit and work in our department.
Period27 aug 201231 aug 2012
På besök frånESF Short vist Exchange Program