Uralica Helsingiensia (Tidskrift)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för forskningsantologi/samlingsverk/konferenspublikation

Beskrivning

Plurilingual Finnic. Language change in a multilingual environment. Uralica Helsingiensia 14.

Redigeringsarbete i projektet "Itämerensuomalaisten kielten muutos monikielisessä ympäristössä"
Period20152019
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1797-3945
OmfattningInternationell