Use of oral ketoprofen in pigs

Vainio, O. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2012
Examinand