Väitöskirjan ohjaaja

    Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

    Period20102016
    ExaminandJaakko Hilppö
    Examination vid
    • Helsingin yliopisto