Väitöskirjan ohjaaja

Kokko, K. (Handledare), Eftestöl-Wilhelmsson, E. (Handledare), Pönkä, I. H. V. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2017
Examinand
OmfattningInternationell