Väitöskirjan ohjaaja (Outi Koskinen)

Jauho, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Periodjan 2019 → …
Examinand
OmfattningNationell