Väitöskirjan ohjaus

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Periodjan. 2019maj 2019
ExaminandMarta Laskowska
Examination vid
OmfattningInternationell