Valmistuneen pro gradu tutkielman ohjaus

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodmaj 2017