Valmistuneen tutkielman ohjaus

Korvela, P. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodjun 2017
Examinand