Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euroopan valuuttarahaston perustaminen (U 5/2018 vp) - Economic Affairs Committee

Leino-Sandberg, P. (!!Advisor)

Aktivitet: Konsulttyper!!Consultancy

Period9 mar 2018
Arbete förParliament of Finland , Finland