Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden finanssipolitiikan vastuullisuutta ja julkisen talouden keskipitkän aikavälin linjausta vahvistavista säännöksistä (U 4/2018 vp) - Constitutional Law Committee

Leino-Sandberg, P. (!!Advisor)

Aktivitet: Konsulttyper!!Consultancy

Period7 mar 2018
Arbete förParliament of Finland , Finland