Vanessa Correia

Aktivitet: Typer för att vara värd för en besökareAkademiskt besök på HU

Beskrivning

Scientific by Vanessa Correia (ITQB-NOVA)
Period19 feb. 20181 mars 2018
På besök frånITQB Nova - Applied and Enviromental Mycology Group (Portugal)
Besökares gradPhD