Viivakoodien käyttöä edistävät ja estävät tekijät lääkkeiden valmistelussa ja antamisessa lastensairaalassa – ryhmäkeskustelututkimus osastofarmaseuteille

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2024