Vuonna 2012 15 ohjattua pro gradu tutkielmaa

    Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

    Period1 jan. 201231 dec. 2012
    Examination vid
    • Helsingin yliopisto