Vuonna 2015 11 ohjattua pro gradu tutkielmaa

Palojoki, P. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodjan 2015dec 2015
Examinand
OmfattningNationell