Vuonna 2016 10 ohjattua pro gradu tutkielmaa

Palojoki, P. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodjan 2016dec 2016
Examinand
OmfattningNationell