Vuonna 2017 8 ohjattua pro gradu tutkielmaa

Palojoki, P. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodjan 2017dec 2017
Examinand