Vuosittainen valtio-opin kesäopetus, esseet ja tentit 2010 (ylim. HY Avoin)

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Beskrivning

Työsuunnitelman ulkopuolinen kesäopetus 2010, erikseen muualla ilmoitettu opetus laitoksissa, monitieteiset kurssit ja vierailut

Y101. Johdatus valtio-oppiin 7 op (luento, essee ja tentit) Y105. Suomen poliittinen järjestelmä ja EU, osana kurssi Miten suomalainen yhteiskunta ja politiikka ovat rakentuneet? 2-6 op (luento, esseet ja tentit) M230. Sodan historia ja tulevaisuus 2 op /M230. Rauhan ja konfliktintutkimuksen teoria 6 op. (kirjatentit) P210. Moderni poliittinen ajattelu 6 op (esseet ja kirjatentit) P230. Muuttoliikkeiden ja monikulttuuriset haasteet politiikalle 6 op (kirjatentit) P260. Naiset, miehet ja talous 6 op (kirjatentit)
Periodmars 2010nov. 2010
Typ av evenemang!!Other
SponsorAvoin yliopisto
PlatsHelsinkiVisa på karta