Vuosittainen valtio-opin kesäopetus, esseet ja tentit 2014-15 (ylim. HY Avoin)

Paakkunainen, K. (Talare: Presentation)

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Beskrivning

2014-15 kesinä suoritettu opetus, mikä ei mukana työsuunnitelmassa; muut vieralut, monitieteiset kurssit ynnä opetus laitoksissa ilmoitetu erikseen

Johdatus valtio-oppiin 7 op (luento, essee, tentit) Suomen poliittinen järjestelmä ja EU 6 op (Verkkoessee, -tentit) Aineopinnot: Poliittisen ajattelun perusteet 5 op (verkkotentti ja -essee) Valtio-opin tutkimuksen metodologia 6 op (orientaatioluennot, harjoitukset ja kirjatentti) Policy, toimeenpano- ja arviointitutkimus. Kesä- ja kevätkausi. (6 op) (Orientaatioluennot, esseet ja kirjatentit) Poliittinen osallistuminen 5 op (kirjatentti) Poliittiset puolueet, instituutiot ja prosessit 5 op (kirjatentti)
Period20142015
Typ av evenemang!!Other
PlatsHelsinki