West European Politics (Tidskrift)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Peer-review of an article
Periodjuli 2017
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0140-2382