Why Incumbents Survive:Authoritarian Dominance and Regime Persistence in Russia

Gel'man, V. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling

Period20 sep 2018
ExaminandIgor Skulkin
Examination vidEuropean University Institute
OmfattningInternationell