Yhteiskuntapolitiikka (Tidskrift)

Hiilamo, H. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Arviolausunto artikkeliksi tarkoitetusta käsikirjoituksesta
Periodokt 2015
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1455-6901