Yksityismetsänomistajan halukkuus osallistua vapaaehtoisiin metsänsuojelusopimuksiin (Elina Sailio)

Kosenius, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodjan 2018dec 2018
Examinand