Yliopistonlehtori, päätoiminen opetus viestinnän perus- ja aineopinnot

Hakala, S. (Lärare)

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Extern undervisning och koordinering av ämne

Beskrivning

Teaching / OpetusPromootioviestintä. Kurssi käsittelee promootioyhteiskuntaa ja promootion uusia muotoja. Painopiste on promootioon kuuluvien poliittisen brändäyksen, lobbauksen ja strategisen viestinnän kriittisessä tarkastelussa sekä uusissa poikkitieteellisissä näkökulmissa organisaatioviestintään.Kurssiin sisältyy osallistuminen Helsingin yliopistolla pe 18.3.2016 järjestettävään kansainväliseen konferenssiin THE PROMOTIONAL TURN, International conference on promotional logics of current societies. Kurssista vastaavat Salli Hakala ja Anu Kantola. Seuraa myös P3 – Publics, Politics & Promotions -sivustoaViha ja valta – ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa. Valtiotieteelllisen tiedekunnan monitieteinen, asiantuntijoiden luentosarja ajankohtaisista ilmiöistä. 4.11.-2.12.2015. Tiedejulkisuuden opintokokonaisuus. Tieteestä tiedottamisen työpaja. 22.9.-29.10.2015.Yhteiskuntatieteiden perusopinnot:Globaali valta ja vastuu – yhteiskuntatieteiden perusopinnot, Valtiotieteellinen tdk/Avoin yliopisto. 3.8.-9.9.2015Kriisiviestintä ja -johtaminen 19.5.-2.6.2015 (Viestintä aineopinnot, Kesäopinnot 2015) Media & demokratia -luentosarja, Viestinnän organisaatioiden tutkimus. 26.3.-29.4.2015 (Viestintä ja valtio-oppi) Julkishallinnon viestintä: Käytäntöjä, teoriaa, harjoituksia ja vierailuita. 26.1.-2.3.2015 (Viestintä aineopinnot)Tieteestä tiedottaminen 10.12.2014-31.1.2015; Joulu-tammikuu, liittyy tapahtumaan Tieteenpäivät 2015 (Tiedejulkisuus)Syksy 2014Tieteestä tiedottaminen 10.12.2014-31.1.2015; Tieteenpäivät 2015Tiedejukisuuden opintokokonaisuus 25 op (vastuuopettaja, Avoin yliopisto)Johdatus viestinnän tutkimukseenKesä 2014Viha ja valta – ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa. 13.-27.8.2014. Kurssiohjelma ja ilmoittautuminen.Kevät 2014Tiedejukisuuden opintokokonaisuus 25 op (vastuuopettaja, Avoin yliopisto)Tiedejulkisuus/Tieteestä tiedottaminenKriisiviestintä ja johtaminenSyksy 2013Media & demokratia -kurssi yhteistyössä viestinnän valtio-opin ja sosiologian oppiaineiden kanssa.Tiedejukisuuden opintokokonaisuus 25 op (vastuuopettaja, Avoin yliopisto)Kesä 2013Viha ja valta – ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa. Monitieteinen asiantuntijasarja vihapuheesta ja sen historiasta nykyisessä globaalissa mediayhteiskunnassa. 14.8.-28.8. Helsinki.Kevät 2013Kriisiviestintä ja -johtaminen (viestinnän aineopinnot)Tiedeviestintä (viestinnän aineopinnot, erityislalueet; muut oppiaineet vapaavalintainen)Syksy 2012Kriisiviestintä ja -johtaminen (viestintä, aineopinnot) Viestinnän oppiaineMedia & demokratia -luentosarja Avoin yliopisto ja tiedekunnan oppiaineet: Viestintä (K2b) ja Valtio-oppi (P220, P225) Tieteellinen ajattelu ja työskentely (viestintä, aineopinnot K5) Avoin yliopistoKevät ja kesä 2012Viha ja valta – ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa. Luentosarja. Avoin yliopisto/Valtiotieteelliset oppiaineetViestinnän teemakokonaisuus: Vihapuheet, kriisit ja traumat Avoin yliopistoOrganisaatioviestinnän tutkimus (K9c), Avoin yliopistoSyksy 2011Johdatus viestinnän tutkimukseen (viestintä, perusopinnot K1), Avoin yliopistoMedia & demokratia -luentosarja Avoin yliopisto ja tiedekunnan oppiaineet: Viestintä (K2b) ja Valtio-oppi (P220, P225)Tieteellinen ajattelu ja työskentely (viestintä, aineopinnot K5) Avoin yliopistoKevät 2011Kriisiviestintä ja -johtaminen (viestintä A9; JOS 10), Viestinnän oppiaine.Kriisiviestintä ja -johtaminen (viestintä A9; JOS 10). Touko-kesäkuu. Avoin yliopisto.Aiemmat opintojaksot (2002-2010)Julkishallinnon viestintäJulkishallinnon viestinnän opintoja 50 op (vastuuopettaja, Avoin yliopisto) 2009-2010.Muut opetuskurssit (2002-2010) Johdatus viestintään Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely Menetelmäkurssi I Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely Viestinnän analyysikurssi Julkishallinnon viestintä Kriisiviestintä ja -johtaminen, viestinnän laitos
Period20022016
VidAvoin yliopisto, Finland