!!Description

Katsomukset –portaali on rakennettu uskontoihin ja katsomuksiin liittyvän tutkimuksen ja yhteiskunnallisen kesustelun moninaisuuden hallintaa varten. Portaali tarjoaa tutkimuspohjaista tietoa eri sekä lisää ymmärrystä siitä, millaisissa tilanteissa eri uskontojen ja katsomusten tuntemusta yhteiskunnassamme tarvitaan. Vastaavaa paikkaa tiedon jakamiselle ja dialogille ei toistaiseksi ole Suomessa olemassa.

 

Portaalin kohderyhmä on laaja: sen on tarkoitus palvella niin poliitikkoja ja virkamiehiä, mediaa, kouluja kuin tavallisia kansalaisiakin. Tiivistetysti portaali

  1. sisältää tutkimuspohjaista tietoa
  2. edistää aktiivista kansalaiskeskustelua
  3. tarjoaa yleistajuisesti esitettyä tietoa uskonnoista ja katsomuksista
  4. toimii asiantuntijapankkina
  5. kokoaa laajasti yhteen uskontojen ja katsomusten alalla toimivia tahoja 
  6. osallistuu teologiaa ja uskonnontutkimusta koskevaan tiedekasvatukseen

 

Portaali on uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja poliittisesti sitoutumaton mutta tarjoaa  mahdollisuuden erilaisen tiedon jakamiselle ja mielipiteen ilmaisulle.

Period9 feb. 2018

Mediabidrag

1

Mediabidrag