Leader-arvioinnin tuloksista - podcast

Press/media: !!Press / Media

!!Description

Arvioitsijat Sari Rannanpää (MDI) ja Torsti Hyyryläinen (Ruralia-instituutti, HY) käyvät läpi Leader-arvioinnin tuloksia.

Leader-toiminnan arviointi toteutettiin maa- ja metsätalousministeriölle osana Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 arviointia. Katso arvioinnin tiivistelmä ja raportti: www.mdi.fi/press-kit/leader-arviointi/

!!Subject

Leader-arvioinnissa tarkasteltiin Leader-periaatteiden (alueperusteisuus, alhaalta ylös, paikallinen kumppanuus, monialaisuus, innovatiivisuus, alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö sekä verkostoituminen) toteutumista koko Leader-ketjussa politiikkatasosta paikallisiin toimijoihin. Lisäksi arvioinnissa selvitettiin Leader-hallintomallin toimivuutta sekä Leader-toiminnan kehittämistä ja tulevaisuuden näkymiä.

Arvioinnin tiedonkeruuvaiheessa tehtiin useita eri kyselyjä (mm. kuntatoimijoille, Leader-ryhmille), haastatteluja, työpajoja, Leader-tapahtumien havainnointia sekä dokumentti- ja indikaattorianalyysiä. Arviointi toteutettiin marraskuun 2018 ja joulukuun 2019 välisenä aikana ja se julkaistiin tammikuussa 2020.

Period7 feb 2020

Mediabidrag

1

Mediabidrag