Sök datauppsättningar

Sök i allt innehåll

Filter för Forskningsdatauppsättningar

Sök koncept
Valda filter

Helsinki Korp Version of the KOTUS Finnish-Swedish Parallel Corpus, Finnish Sub-corpus

Bartis, I. (!!Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2015

Datauppsättning

The Suomi 24 2001-2014 (Sample) Corpus, Downloadable Version

Bartis, I. (!!Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2014

Datauppsättning

LetsMT repository

Tiedemann, J. (Skapad av), Zenodo, 22 jan 2018

Datauppsättning

Oulu Corpus

Bartis, I. (!!Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2004

Datauppsättning

The Advanced Finnish Learners’ Corpus

Bartis, I. (!!Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2014

Datauppsättning

A 100 3-component sensor deployment to monitor the 2018 EGS stimulation in Espoo/Helsinki, southern Finland - Datasets

Hillers, G. (Skapad av), Vuorinen, T. (Skapad av), Arola, E. (!!Data Collector), Katajisto, V. (!!Data Collector), Koskenniemi, P. (Medverkande), McKevitt, B. (!!Data Collector), Rezaei, S. (!!Data Collector), Rinne, L. A. (!!Data Collector), Salmenperä, I. E. (!!Data Collector), Seipäjärvi, P. J. (!!Data Collector), Väkevä, S. (!!Data Collector), Voutilainen, A. I. (!!Data Collector), Arhe, K. (Medverkande), Juntunen, A. K. (Medverkande), Keskinen, J. (Medverkande), Lindblom, P. (Medverkande), Oinonen, K. (Medverkande) & Tiira, T. (!!Other), GFZ Data Services, 2 okt 2019

Datauppsättning

erme-ud-erzya

Rueter, J. (Skapad av), Tyers, F. M. (Medverkande) & Yli-Jyrä, A. (!!Funder), Github, 20 jan 2018

Datauppsättning

The Helsinki LAT Version of Samples of Spoken Finnish

Bartis, I. (!!Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2014

Datauppsättning

The Downloadable Version of the Ylilauta Corpus

Bartis, I. (!!Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2015

Datauppsättning

Työkalu: Kasvukunnon hoitosuunnitelma lomake 11.12.2019

Mattila, T. (Skapad av) & Rajala, J. (Skapad av), Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, 2019

Datauppsättning

ParFin 2016, Finnish-Russian Parallel Corpus of Literary Texts

Bartis, I. (!!Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2017

Datauppsättning

UNECE&FAO Billboard

Hyytiä, K. A. (Skapad av), UNECE&FAO, 2017

Datauppsättning

Tietäisipä Herodes

Kahla, E. (Skapad av), Simeon ja Hanna, 25 dec 2017

Datauppsättning

Universal Dependencies version 2.6 Komi-Permyak UH

Rueter, J. (Skapad av), Ponomareva, L. (Skapad av), Partanen, N. (Skapad av), Zeman, D. (Medverkande), Tyers, F. M. (Medverkande) & Nivre, J. (Medverkande), Universal Dependencies Consortium, 15 maj 2020

Datauppsättning

Universal Dependencies version 2.6 Skolt Sami Giellagas

Rueter, J. (Skapad av), Juutinen, M. (Medverkande), Hämäläinen, M. (Medverkande), Zeman, D. (Medverkande), Tyers, F. M. (Medverkande) & Pirinen, T. (Medverkande), Universal Dependencies Consortium, 15 maj 2020

Datauppsättning

Syntax Maker

Hämäläinen, M. (Skapad av), Zenodo, 2018

Datauppsättning

Selma

Hildén, M. (Skapad av), University of Helsinki, 1 mar 2001

Datauppsättning

The Nordic priority crop wild relative gene pool and distribution dataset

Fitzgerald, H. (Skapad av), Aronsson, M. (Medverkande), Asdal, Å. (Medverkande), Endresen, D. (Medverkande), Kiviharju, E. (Medverkande), Palme, A. (Medverkande), Lund, B. (Medverkande), Rasmussen, M. (Medverkande), Þorbjörnsson, H. (Medverkande) & Weibull, J. (Medverkande), Figshare, 2018

Datauppsättning

Helsinki Region Travel CO2 Matrix 2015

Tenkanen, H. (Skapad av), Heikinheimo, V. V. (Medverkande), Salonen, M. (Medverkande) & Toivonen, T. (Medverkande), Accessibility Research Group, 2015

Datauppsättning

IMST-UD Treebank

Sulubacak, U. (Skapad av), Gökırmak, M. (Medverkande), Tyers, F. (!!Supervisor) & Eryiğit, G. (!!Data Manager), LINDAT/CLARIN, 15 maj 2016

Datauppsättning

Main organiser of Symposium “Europe”

Sumelius, J. (Skapad av), Finnish Society of Sciences and Letters, 4 nov 2013

Datauppsättning