Sök datauppsättningar

Jyväskylä Corpus of Middle French

Bartis, I. (!!Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2008

Datauppsättning

Corpus of Finnish Magazines and Newspapers from the 1990s and 2000s

Bartis, I. (!!Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2016

Datauppsättning

Collection of OTA Texts in Public Use

Bartis, I. (!!Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2004

Datauppsättning

Fenno-ugrica, Kielipankki Version

Bartis, I. (!!Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2015

Datauppsättning

ParRus 2016, Russian-Finnish Parallel Corpus of Literary Texts

Bartis, I. (!!Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2017

Datauppsättning

The Finnish Sub-corpus of the Letters of Paul Sinebrychoff, Kielipankki Version

Bartis, I. (!!Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2016

Datauppsättning

The English Subcorpus of Topling - Paths in Second Language Acquisition

Bartis, I. (!!Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2016

Datauppsättning

SFNET Corpus

Bartis, I. (!!Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2004

Datauppsättning

The Helsinki Korp Version of Samples of Spoken Finnish

Bartis, I. (!!Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2015

Datauppsättning

NOW database

Fortelius, M. (Skapad av), The NOW (New and Old Worlds), 1996

Datauppsättning

The Helsinki LAT Version of the ELFA Corpus

Bartis, I. (!!Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2013

Datauppsättning

Concetti amorosi, cioè lettere giovenili, et amorose

Bartis, I. (!!Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2017

Datauppsättning

Meriveden kemiaa

Kesler, M. (Skapad av), Oliver, I. (Skapad av), Helsingin yliopisto, 2004

Datauppsättning

Teemakokonaisuuksia tiedekerhoon

Kesler, M. (!!Editor), Kehittämiskeskus Opinkirjo, 2006

Datauppsättning

Lettere amorose

Bartis, I. (!!Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2017

Datauppsättning

The Transcriptions of the ELFA Corpus, Downloadable Version

Bartis, I. (!!Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2016

Datauppsättning

Corpus of Global Web-Based English - Kielipankki Korp version 2017H1

Bartis, I. (!!Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2017

Datauppsättning

Uralic, Turkic, Indo-Iranian and Mongol languages; languages of Siberia and Caucasia (UHLCS)

Bartis, I. (!!Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2007

Datauppsättning

Uzbek-English Dictionary (UHLCS)

Bartis, I. (!!Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2007

Datauppsättning

The Russian Sub-corpus of MULCOLD, Multilingual Parallel Corpus of Legal Texts

Bartis, I. (!!Other), FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, 2014

Datauppsättning