Beskrivning

This is the data used for and generated during the research for the article "Aššur and His Friends: A Statistical Analysis of Neo-Assyrian Texts", published in Journal of Cuneiform Studies 71 (2019).
Datum som det gjorts tillgängligt2019
FörlagZenodo
Datum för dataproduktion2019

Citera det här

Alstola, T. (Skapad av), Zaia, S. (Skapad av), Sahala, A. (Skapad av), Jauhiainen, H. (Skapad av), Svärd, S. (Skapad av), Linden, K. (Skapad av) (2019). Aššur and His Friends: A Statistical Analysis of Neo-Assyrian Texts. Zenodo. 10.5281/zenodo.2620130