A Multimodal Corpus of Tourist Brochures Produced by the City of Helsinki, Finland (1967-2008)

  • Imre Bartis (!!Other)

Datauppsättning

Beskrivning

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-201411281
Datum som det gjorts tillgängligt2015
FörlagFIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto

Citera det här