A Multimodal Corpus of Tourist Brochures Produced by the City of Helsinki, Finland (1967-2008)

 • Imre Bartis (!!Other)

  Datauppsättning

  Beskrivning

  http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-201411281
  Datum som det gjorts tillgängligt2015
  FörlagFIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto

  Citera det här