Cone-beam gel phatom data for dynamic X-ray tomography

Datauppsättning

Beskrivning

Open dataset containing dynamic cone-beam X-ray measurement of a agarose gel tube perfused with iodine.
Datum som det gjorts tillgängligt28 apr. 2023
FörlagZenodo
Datum för dataproduktion28 apr. 2023

Citera det här