Corpus of Finnish Magazines and Newspapers from the 1990s and 2000s, Downloadable Version

  • Imre Bartis (!!Other)

Datauppsättning

Beskrivning

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2016050401
Datum som det gjorts tillgängligt2016
FörlagFIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto

Citera det här