Corpus of Finnish Magazines and Newspapers from the 1990s and 2000s, Downloadable Version 2

Datauppsättning

Datum som det gjorts tillgängligt2017
FörlagFIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto

Citera det här

Westerlund, H. (!!Other) (2017). Corpus of Finnish Magazines and Newspapers from the 1990s and 2000s, Downloadable Version 2. FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto.