Dataset for a typological study of adpossessive constructions

Datauppsättning

Beskrivning

Data and scripts for analyzing adpossessive constructions in Universal Dependencies data
Datum som det gjorts tillgängligt2 juli 2021
FörlagZenodo
Datum för dataproduktion2020 -

Citera det här