Dataset for Variation in number agreement in Finnish dialects

Datauppsättning

Beskrivning

Data and scripts for analyzing number agreement on verbs and the factors influencing its variation in Finnish dialects
Datum som det gjorts tillgängligt1 juli 2021
FörlagZenodo
Datum för dataproduktion2021 -

Citera det här