European Values Study 2018-2019: Svenskspråkiga finländare [elektroniskt datamaterial]. Version 1.0 (2019-12-20). Samhällsvetenskapliga dataarktivet [förmedlare].

Datauppsättning

Beskrivning

EVS Svenskfinland är en del av den europeiska studien European Values Study som har genomförts regelbundet sedan 1980-talet. I den femte insamlingsvågen (2018-2019) har för första gången undersökningen genomförts även bland svenskspråkiga finländare. Materialet ger unika möjligheter att utgående från ett högklassigt material göra direkta jämförelser mellan finlandssvenskar, övriga finländare och invånare runt om i Europa.
Datum som det gjorts tillgängligt10 feb. 2020
FörlagFinlands samhällsvetenskapliga dataarkiv
Tidsmässig täckning2018 - 2019
Datum för dataproduktion26 nov. 2018 - 31 jan. 2019

Citera det här