Beskrivning

The data used for and generated during the research for the article "Fear in Akkadian Texts: New Digital Perspectives on Lexical Semantics" to be published in Shih-Wei Hsu and Jaume Llop-Raduà (eds.), The Expression of Emotions in Ancient Egypt and Mesopotamia.
Datum som det gjorts tillgängligt2020
FörlagZenodo
Datum för dataproduktion2020

Citera det här

Svärd, S. (Skapad av), Alstola, T. (Skapad av), Jauhiainen, H. (Skapad av), Sahala, A. (Skapad av), Linden, K. (Skapad av) (2020). Fear in Akkadian Texts. Zenodo. 10.5281/zenodo.3634324