Grammatical number in Welsh: corpus

Datauppsättning

Beskrivning

The full corpus for my monograph Grammatical number in Welsh: Diachrony and Typology. https://zenodo.org/record/3632585#.XrKj6ppS_3C
Datum som det gjorts tillgängligt2020
FörlagZenodo
Datum för dataproduktion2019

Citera det här