gt-xml-lexica-mdf

Datauppsättning

Beskrivning

Materials are based on lexical work by Eeva Herrala and Aleksandr Feoktistov that have been augmented by lexical work and morphological development done by Merja Salo and Jack Rueter with funding from the «Kone» Foundation in Finland 2013-2014 ('Language Programme' kieliohjelma jatkoapuraha Morfologisten jäsentimien luominen suomalais-ugrilaisille vähemmistökielille).

Herrala, Eeva & Feoktistov, Aleksandr. 1998. Mokšalais-suomalainen sanakirja / Мокшень-финнонь валкс. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja / Publications of the Department of Finnish and General Linguistics of the University of Turku. 58. -- Turku.
Datum som det gjorts tillgängligt11 jan 2018
FörlagZenodo

Citera det här