HELFI::Finnish1938 - The Finnish 1933/1938 Bible Translation with lemmas, morphology and cross-lingual morpheme alignment

Datauppsättning

Beskrivning

The resource consists of three aspects: (1) The Finnish Analytical Bible Concordance (FABC) 2020.3 Text Edition of the 1933/1938 Finnish Translation (2) The HELFI Crosslingual Morpheme Alignment Data of the FABC 2020.3 Text Edition (3) The AIKA Lemmas and Morphology of the FABC 2020.3 Text Edition.
Datum som det gjorts tillgängligtmaj 2020
FörlagRaamatun Tietokirja (RV / Aika / Aikamedia)
Tidsmässig täckning1992 - 1997
Datum för dataproduktion1992 - 2020

Citera det här