Helsinki Corpus of Swahili 2.0 (HCS 2.0) Not Annotated Version

Datauppsättning

Beskrivning

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2016042801
Datum som det gjorts tillgängligt2016
FörlagFIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto

Citera det här