Late Modern English Medical Texts: The Corpus

Datauppsättning

Datum som det gjorts tillgängligt2019
FörlagJohn Benjamins
Tidsmässig täckning1700 - 1800
Geografisk täckningEngland

Citera det här