Mean bird laydate per species per year (1961-2012)

Datauppsättning

Beskrivning

Data from: Breeding phenological response to spring weather conditions in common Finnish birds: resident species respond stronger than migratory species
Datum som det gjorts tillgängligt2017
FörlagDryad
Datum för dataproduktion2016 -

Citera det här

Kluen, E. (Skapad av) (2017). Mean bird laydate per species per year (1961-2012). Dryad. http://dx.doi.org/10.5061/dryad.0n624