Beskrivning

Contains life-history data on Finnish baby boomers, harmonized with the life-history data of the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe
Datum som det gjorts tillgängligt2016
FörlagKathrin Komp
Datum för dataproduktion2016

Citera det här