Beskrivning

Life-history data on the Finnish generation X; harmonized with the life-history data of the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe
Datum som det gjorts tillgängligt2017
FörlagKathrin Komp
Datum för dataproduktion2017

Citera det här