Open Morphological Data for Komi-Permyak

Datauppsättning

Beskrivning

The initial input for this repository is realized in YAML tests for normative noun, pronoun and verb paradigm generation of Komi-Permyak words.
Datum som det gjorts tillgängligt31 dec 2019
FörlagZenodo
Datum för dataproduktion2019 -

Citera det här